Usługi

OFERUJEMY KOMPLEKSOWE I ZAWODOWE USŁUGI ZWIĄZANE Z POŚREDNICTWEM W TRANSAKCJACH NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI


Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jest działalnością zawodową wykonywaną przez pośredników na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na zawodowym wykonywaniu przez pośrednika w obrocie nieruchomościami czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów:

  • nabycia lub zbycia praw do nieruchomości,

  • nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

  • najmu lub dzierżawy nieruchomości albo ich części,

  • innych umów mających za przedmiot prawa do nieruchomości lub ich części.


Naszym zadaniem jest wspomaganie klienta w podejmowaniu decyzji na rynku nieruchomości poprzez dostarczenie niezbędnych informacji o lokalnym rynku nieruchomości, sytuacji prawnej, oraz o potrzebnej dokumentacji do dokonania oczekiwanych czynności prawych.


W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o
kontakt.