Usługi

OFERUJEMY DORADZTWO PRAWNE I REGULOWANIE STANÓW PRAWNYCH W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI

 

 

Zapewniamy kompetentne oraz bezstronne porady w temacie nieruchomości. Profesjonalnie oraz kompleksowo doradzamy przy transakcjach kupna i sprzedaży nieruchomości. Weryfikujemy nieruchomość pod kątem prawnym i zgodnym z jej stanem faktycznym. Dodatkowo udzielamy fachowych porad jak postępować w innych sprawach  dotyczących problematyki rynku nieruchomości.

Świadczymy doradztwo prawne nieruchomości, w sprawach takich jak:

  • sprawdzenie formalno-prawnego stanu nieruchomości, spółdzielczych praw, użytkowania wieczystego,  użytkowania, służebności, hipoteki,
  • sprawdzenie oraz ustalenie aktualnego stanu Księgi Wieczystej,
  • sprawdzenie oraz ustalenie aktualnego stanu w ewidencji gruntów i budynków,
  • ustalenie planowanych inwestycji w najbliższej okolicy przedmiotowej nieruchomości.

Naszym celem jest świadczenie usług najwyższej jakości. Działania nasze wykonujemy ze szczególną starannością, rzetelnie i sumiennie przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności, w szczególności przy ustalaniu stanu faktycznego i istniejących uwarunkowań prawnych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o
kontakt.